De toekomst van werk: van mismatch naar perfect fit

8/25/2022
Ilse Leen
Product Owner Learning & Skills

Wist jij dat 50% van alle werkenden wereldwijd zich in de komende vijf jaar moet omscholen doordat hun functie of rol minder relevant wordt? Meer dan 70% van de bedrijven voelt de urgentie om deze skill gap naar de toekomst te overbruggen. Maar minder dan de helft heeft een plan.

Dat zoveel leidinggevenden van bedrijven die urgentie voelen, stemt me hoopvol. Dat betekent immers dat ze zich realiseren dat actie nodig is. Tegelijkertijd begrijp ik heel goed dat veel bedrijven het als een lange termijnprobleem zien. Maar als je weet dat iets over vijf jaar nijpend wordt, dan moet je nú anticiperen.

Jezelf continu ontwikkelen

Reskilling en upskilling zijn de toekomst van werk. Niet alleen doordat automatisering en nieuwe technologie medewerkers boventallig maakt, maar ook doordat de vraag naar andere vaardigheden toeneemt. Want je kunt bepaalde taken wel automatiseren, maar voor bijvoorbeeld leiderschap of probleemoplossend vermogen heb je toch echt echte mensen nodig. Mensen die over complexe, sociale en emotionele vaardigheden beschikken. Een ander aspect – en dat vind ik persoonlijk net zo interessant – is dat het aanleren van nieuwe skills een impuls geeft op talloze andere vlakken in je leven. Eigenlijk vind ik daarom dat iedere werkgever medewerkers de mogelijkheid moet bieden om zichzelf continu te blijven ontwikkelen.

Niets doen, is geen optie

Als bedrijf loop je zonder de juiste mensen met de juiste vaardigheden het risico je positie in de markt te verliezen. En wat dacht je van de kosten om nieuwe medewerkers te rekruteren en bestaande medewerkers naar een andere baan te helpen? Niets doen, is dus geen optie. Maar hoe kom je van mismatch naar perfect fit? Dat is waar we ons bij Noah Road in specialiseren. Eigenlijk willen we de markt een stapje voor zijn. Die 50% van de werkenden die zich de komende jaren moet omscholen, is natuurlijk een gemiddelde. Ik stel elk bedrijf daarom drie belangrijke vragen: hoe blijft het bedrijf relevant in de toekomst, over welke vaardigheden moeten jullie mensen dan beschikken, en hoeveel medewerkers moeten nu al beginnen die stap naar de toekomst te maken?

Haalbaar, schaalbaar en meetbaar

Als je dat weet, kun je actief aan de slag. Niet alleen met vaardigheden, maar ook met de juiste mindset. Wij geloven in duurzame reskilling en upskilling. Of, zoals mijn collega Fedor eerder schreef: “Ieder mens heeft het vermogen om zich eindeloos te ontwikkelen. Leren kun je leren, en daar helpen we bedrijven en individuen bij.” Dat is waar we ons mee onderscheiden, net als met de opzet van onze tracks. We zijn gespecialiseerd in duurzame omscholing via herhaalbare, schaalbare en meetbare reskilling tracks. Daarmee helpen we bedrijven om een proces in te richten waarmee ze continu op de ontwikkeling van hun medewerkers kunnen blijven inspelen.

Meer dan instructie, kennis en oefening

En hoe pakken we dat dan precies aan? Dat is natuurlijk het geheim van de smid. Wat ik wel kan zeggen, is dat we ervan overtuigd zijn dat succesvol reskillen meer is dan kennis en oefening. Wij vinden dat deelnemers aan onze tracks moeten bewijzen dat ze die nieuwe kennis en vaardigheden ook echt bezitten. Iemand die zich omschoolt tot data-analist, moet bijvoorbeeld laten zien hoe hij zelf een dashboard maakt en dat toevoegen aan zijn portfolio. Daarmee toont hij aan dat hij kan wat hij zegt te kunnen. En omdat we aan deze assessments bepaalde criteria verbinden, kunnen deelnemers aan onze tracks meetbaar een verschil maken voor hun werkgever.

Verwachtingen en drijfveren

Dat vraagt natuurlijk om meer toelichting. Want hoe richten we dan bijvoorbeeld zo’n assessment in? En wat nou als zo’n medewerker in een reorganisatie terechtkomt en zich helemaal niet wil laten omscholen? Mijn collega Fedor schreef het al: als de verwachtingen en drijfveren van medewerkers helder zijn, kunnen ze de juiste doelen stellen én een passende reskilling track kiezen. Hoe en welke skill tracks je via ons platform eenvoudig en flexibel kunt integreren in je bestaande ‘leerlandschap’? Dat is een mooi onderwerp voor een volgende blog.