Met re- & upskilling houd je human capital relevant

1/28/2022
Fedor Hagenaar
Eigenaar & Product Visie

Veel organisaties willen zorgvuldig en continu aan hun (bedrijfs)vermogens bouwen, maar slechts weinig hebben een goed plan. Maar zelfs als dat plan ontbreekt, kun je wel degelijk met reskilling en upskilling starten om je medewerkers relevant te houden. Begin gewoon! En verlies daarbij vooral niet de andere programma’s vanuit HR uit het oog.

Een talentenprogramma links, een onboardingtraject rechts en oh ja, we moeten ook nog iets doen om onze millennials te behouden … ik zie het bij veel bedrijven gebeuren: een gebrek aan onderlinge cohesie als het om learning and development gaat. Zonder visie en beleid staat de toekomst van werk op het spel. Mijn collega Ilse viel in dit artikel niet voor niets met de deur in huis: Van alle werkenden wereldwijd moet 50% zich de komende vijf jaar omscholen doordat hun functie of rol minder relevant wordt.

Functies veranderen

Daar komt ook nog een andere ontwikkeling bij: functies veranderen. Hebben jouw medewerkers dan de juiste vaardigheden om hun functie te kunnen blijven uitoefenen? Reskilling en upskilling zijn de oplossingen om een mismatch om te buigen naar de perfect fit. Reskilling is de ontwikkeling van vaardigheden om de overstap naar een andere functie te kunnen maken. En upskilling betekent de ontwikkeling van vaardigheden die gericht zijn op het meegroeien met de veranderende vraag naar vaardigheden in je huidige functie of beroep.

Wat wil jij?

Of het nou om reskilling of upskilling gaat, er is één belangrijke vraag waarop wij het antwoord nodig hebben: Welke vaardigheden hébben je medewerkers en welke vaardigheden moéten ze hebben? Ik merk dat veel bedrijven moeite hebben om in kaart te brengen wat iemand daadwerkelijk moet kunnen. We kunnen een assessment doen en helpen om de rollen te definiëren. En dan? Hoe help je mensen dan om de overstap te maken naar een functie waarin ze nog geen enkele ervaring hebben? Dat begint met de mindset. Of, zoals ik hier al eerder schreef: waar komt iemand zijn bed voor uit? Pas als je weet wat iemand intrinsiek motiveert, creëer je eigenaarschap en regie. Onze reskilling tracks beginnen daarom altijd met de vraag: Wat wil jij?

Bouwen aan een sterk portfolio

Uit ervaring weten we ook dat je vervolgens het beste bij het einddoel kunt beginnen om van daaruit terug te werken. Welke key tasks moet iemand uitvoeren in de nieuwe rol? Welke kennis en skills zijn daarvoor nodig? En hoe ziet een proeve van bekwaamheid eruit? Met onze tracks bouwen medewerkers een sterk portfolio op met opdrachten die daadwerkelijk in de praktijk moeten worden uitgevoerd. Want hoe meer tijd je steekt in projecten met hoge verwachtingen, hoe beter je vaardigheden worden. Laat maar zien dat je in de praktijk kunt toepassen wat je in theorie hebt geleerd.

Goed voor je imago

Actieve reskilling en upskilling dus. Waarmee je ook al aan de slag kunt zonder een compleet strategisch plan. Onze digital tracks zijn herhaalbaar, schaalbaar en modulair. En ze leveren veel op. Je laat je medewerkers gedijen in een nieuwe of veranderende functie. En in plaats van extern te werven, benut je de kennis en vaardigheden van je bestaande medewerkers waarvan je al weet welke goede dingen ze kunnen. Ook bespaar je zo de kosten van het opleiden van nieuwe mensen en van een outplacementtraject. En wat dacht je van je imago als werkgever? Millennials bijvoorbeeld zijn gevoelig voor de mogelijkheden om zichzelf te ontplooien. Dat maakt ze productiever en zo bieden ze een waarde die je van tevoren niet kan voorspellen.

Menselijk kapitaal relevant maken

Leren is hét middel om menselijk kapitaal relevant te maken en te behouden. Het is tijd dat bedrijven hun cyclus veranderen en actief met reskilling en upskilling aan de slag gaan als ze bepaalde functies niet kunnen invullen. Ga experimenteren en zet gewoon die eerste stap om het gat naar de toekomst, waarin mensen met andere skills nodig zijn, te overbruggen. Het kost tijd en het kost aandacht, maar het betaalt zich op de langere termijn absoluut uit.

Ben jij HR manager en ben je benieuwd welke stappen jij kunt maken naar de HR skills van de toekomst? Doe onze gratis skill scan en ontvang een persoonlijk rapport.