Digital reskilling pilot voor 24.000+ medewerkers

Drie vliegen in één klap: dat zijn deze tracks. Ze scholen boventallige medewerkers om naar kansrijke nieuwe functies, zorgen voor kennisbehoud in de organisatie, én vormen de perfecte blauwdruk voor meer reskilling tracks.

De vraag

Onze wereld wordt steeds digitaler. Van mobiel bankieren tot online je hypotheek aanvragen, ook steeds meer bankzaken verlopenvia internet. Dat vraagt andere vaardigheden van bankmedewerkers. Samen met onze opdrachtgever ontwikkelden we daarom drie reskilling tracks gericht op het overbruggen van belangrijke digital skill gaps: digital business developer, content manager en online copywriter.

In elk van de drie tracks leer je als deelnemer een nieuwe skillset aan, zodat je binnen zes maanden aan de slag kunt. Tegelijk vormt de pilot de perfecte blauwdruk voor herhaalbare, schaalbare en structurele reskilling capabilities in de gehele organisatie. Op weg naar een meer mobiele, toekomstbestendige workforce.

Onze aanpak

Samen met experts binnen de bank begonnen we met een skillprofiel: wat moet een deelnemer kunnen en kennen na afloop van de track? Op basis hiervan ontwierpen we een programma op maat. Een programma waarin deelnemers niet alleen allerlei nieuwe skills opdoen, maar ook actief begeleid en ondersteund worden.

De kracht van de groep

De tracks beginnen met een kick-off met de groep. Ook de trainer en coach zijn aanwezig. Goed voor de bonding! We geloven in de kracht van samen leren—net zoals je dat in de werkpraktijk doet. Van daaruit start je met het onderzoeken van je drijfveren, leervoorkeuren en professionele identiteit. Wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik? Deze reflectievragen komen telkens terug. Dit zorgt voor eigen regie. De deelnemer zit altijd in de driver seat.

Praktijkgerichte opdrachten

Daarna start je met praktische opdrachten, zoals je ze ook in je echte werk tegenkomt. Over tijd bouwen ze op in moeilijkheid en complexiteit. Sommige opdrachten richten zich op digitale skills, zoals het analyseren van digitale trends en datavisualisatie. Anderen zijn juist functiespecifiek: van stakeholderanalyse en content structureren tot de juiste tone of voice vinden. Elke opdracht is via het online leerplatform rijkelijk voorzien van uitleg, voorbeelden en ondersteunende (leer)bronnen. De resultaten van elke sprint neem je op in je portfolio, zodat je kunt aantonen dat je de gevraagde skills ook echt hebt opgedaan.

Samen kom je verder

De opdrachten zijn zo ingericht dat je anderen nodig hebt om ze af te ronden. Je reviewt elkaars werk kritisch aan de hand van vooraf gedeelde criteria. Ook wordt de groep begeleid door een moderator, een learning coach en een trainer die actief meekijken, feedback geven en bijsturen. Dit alles in sprints van 2 weken met regelmatige livemomenten, zoals sprint starts en intervisie.

“De tracks zien er gelikt en professioneel uit. Het geeft je het gevoel dat je ook echt aan iets substantieels begint. Er zit een goede mate van begeleiding, uitleg en opbouw in. Alle gevraagde hard skills, soft skills en kennis zien we terug in de track.” — Inhoudsexpert Copywriting & Content Management

Het resultaat

De drie tracks zijn benoemd als de ‘rolls royce’ van reskilling binnen deze organisatie. Inmiddels zijn de eerste medewerkers succesvolomgeschoold tot een junior digital functie. Ze hebben alle skills opgedaan om effectief aan de slag te gaan in de praktijk.

Herhaalbaar. De tracks zijn opgeleverd in combinatie met een draaiboek en een aantal ‘train de trainer’ sessies. Zo weten trainers, moderators en learning coaches precies hoe ze de track zelfstandig (opnieuw) kunnen ‘runnen’, zelfs met meerdere groepen tegelijkertijd.

Schaalbaar. Door slim te ontwerpen houden we de kosten laag en de implementatie overzichtelijk. De kosten per deelnemer worden bovendien lager naar mate de groep groter wordt. Bij een groep van 14 mensen kun je iemand al binnen 6 maanden omscholen voor 600 euro.

Structureel. De ontwikkelde reskilling blauwdruk wordt inmiddels ook toegepast op andere rollen binnen de organisatie. Bovendien is met behulp van het skillprofiel een belangrijke basis gelegd voor het definiëren van skills als uitgangspunt voor de (door)ontwikkeling van medewerkers.

"Noah Road heeft goed geluisterd naar onze requirements. Mede door het uitgebreide draaiboek, de instructies en het digitale platform is dit uitstekend gerealiseerd. De keuze voor het sociaal leren wordt door de deelnemers als erg prettig ervaren. Het geeft energie en een boost aan het leereffect. We waren erg blij met de assignment-gestuurde aanpak die het eigenaarschap legt bij de deelnemers, precies zoals we dat willen." — Learning Consultant Reskilling