Louwman Pre & Onboarding

Als werkgever investeer je veel in het vinden van de juiste mensen. En daarna? Hoe zorg je dat je nieuwe medewerkers direct vanaf het begin de juiste mindset en skills meegeeft?

De vraag

Om nieuwe medewerkers te ondersteunen in alle fasen van hun werk heeft Louwman Dealer Group haar employee journey in kaart gebracht, van recruitment tot re-placement. Onderdeel van deze journey is ook organisatiebrede pre- en onboarding.

De huidige onboarding was versnipperd en inconsistent, waardoor het lang duurt voordat nieuwe medewerkers waren ingewerkt en de juiste informatie kregen. De kernwaarden waren onderbelicht, er vond weinig uitwisseling van kennis en ervaring plaats en nieuwe medewerkers dreigden zo al snel hun enthousiasme voor hun nieuwe werkgever te verliezen. Ook ontbrak het nog aan preboarding.

De vraag van Louwman Dealer Group luidde daarom: Help ons ambassadeurschap te kweken en medewerkers voor te bereiden op hun nieuwe baan vanaf het allereerste moment dat ze voor Louwman kiezen.

Onze aanpak

Louwman Dealer Group schakelde onze expertise in op drie gebieden:

1. Ontwikkelen van pre- & onboarding. In co-creatie ontwikkelden we een traject waarbij de medewerker vanaf het moment dat het contract is getekend uitgenodigd wordt voor de Louwman Academy. Hierin ervaren medewerkers de bedrijfscultuur en leren ze de organisatie beter kennen. Vanaf dag 1 begint de onboarding en leren medewerkers van week tot week de fijne kneepjes van het vak. Ook leg je via praktische opdrachten de koppeling tussen de kernwaarden van Louwman en de praktijk. Hoe blijf je jezelf verbeteren? En wat betekent klantgedrevenheid voor jou en je collega's?

2. Zelfstandige ontwikkeling. Gedurende het traject begeleidden we Louwman in het zelfstandig produceren van aantrekkelijke en activerende leercontent. Als inhoudelijke en didactische sparringpartner ondersteunden we het team met creatieve brainstorms, inhoudelijke redactie en het trainen in het (didactisch) gebruik van de content management tool. Via ‘leren door te doen’ en afbouwende hulp heeft het team er alle vertrouwen in dat ze de onboarding zelfstandig kunnen doorontwikkelen.  

3. Advies over skill development. Parallel aan het ontwikkelen van de pre- en onboarding voerden we gesprekken over het succesvol uitbouwen van onboarding naar branche, merk, functie en rolspecifieke leerpaden. En hoe zorg je voor een effectieve leerstrategie, een passende techniek, het juiste skill framework én de juiste interventies om continue skill development en doorstroom te stimuleren? Onze ondersteuning vormt zo een springplank voor de bredere Louwman visie op leren en ontwikkelen.

“Als we terugkijken vanaf dag 1 tot nu zijn we heel positief over het product en de samenwerking. Noah Road dacht vanuit didactiek goed mee met onze uitdagingen. Tegelijkertijd bleef er een mooie balans tussen praktisch inzicht en het grotere plaatje. Ik waardeer de ‘niet lullen maar poetsen’ mentaliteit. Samen hebben we iets heel moois neergezet!” Sander Oosterbroek, Programmamanager

Het resultaat

In de eerste maanden sinds de lancering van de preboarding hebben 80 medewerkers het leerpad succesvol gestart en doorlopen. Alle deelnemers beoordeelden het traject met minimaal een 8 of hoger.

Verder zijn ook alle overige vooraf opgestelde doelen met dit project behaald, zoals het zelfstandig kunnen inrichten en beheren van het leerplatform, trainingen en toetsen kunnen opbouwen op het gebied van content en didactiek, en een succesvolle toets of de pre- en onboarding ook Louwman Group breed ingezet kan worden.